JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Služby on-line

Čas je vzácný, a proto u vybrané agendy a klientů poskytuji právní služby na dálku, tzv. ON-LINE, za současného zachování vysokého odborného standardu poskytovaného právního poradenství.

Tímto způsobem mohu zajistit například následující služby:

  • právní poradenství při vyjednávání smluvních podmínek
  • přípravu komplexní smluvní dokumentace v oblasti občanskoprávní, pracovněprávní a obchodněprávní včetně stavebního smluvního práva
  • zpracování či revize obchodních podmínek např. ke kupní smlouvě či smlouvě o dílo
  • revize již připravených smluv s doporučením úprav a okomentováním právních rizik
  • zpracování právních stanovisek k danému právnímu problému

Při poskytování právních služeb on-line mám povinnost dodržovat pravidla stanovená zákonem a stavovskými předpisy ČAK, a proto upozorňuji na to, že u nových klientů je nutné ověření totožnosti před poskytnutím první právní služby k tomu, aby právní pomoc byla poskytnuta oprávněné osobě a současně byla zachována povinnost mlčenlivosti advokáta. Identifikaci klienta provádím individuálně a přiměřeně charakteru poptávané právní služby.