JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Sídlo

Adresa

Avalon Business Center

Poděbradova 2842/1

301 00 Plzeň

Mapa

Parkování

Parkování je možné v garážích budovy Avalon Business Center. Vjezd do garáží z ulice U Tržiště.

Povinně zveřejňované údaje

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.