JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Sídlo

Sídlo

Avalon Business Center

Poděbradova 2842/1

301 00 Plzeň

Kontakty

JUDr. Andrea Rečková, advokátní kancelář

č.ev. ČAK 12122, IČ: 71467912

ID datové schránky: 34fghtz

email: reckovaadvokátní kancelář@akreckova.cz


JUDr. Veronika Bernardinová, advokátní kancelář

č.ev. ČAK 15612, IČ: 02965135

ID datové schránky: 7gjeqr4

email: bernardinovaadvokátní kancelář@akreckova.cz

Mapa

Avalon Business Center

Parkování

Parkování je možné v garážích budovy Avalon Business Center. Vjezd do garáží z ulice U Tržiště.

Povinně zveřejňované údaje

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.