JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Kontakty

1

JUDr.Andrea Rečková,
advokátní kancelář

č.ev. ČAK 12122

IČ: 71467912

ID datové schránky: 34fghtz

email: reckova@akreckova.cz

adresa: Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň