JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Kontakty

Název a sídlo

JUDr. Andrea Rečková

advokátní kancelář

Barrandova 372/6

326 00 Plzeň

Kontakty

JUDr. Andrea Rečková, advokátka

č.ev. ČAK 12122, IČ: 71467912

ID datové schránky: 34 fghtz

email: reckova@akreckova.cz


JUDr. Veronika Bernardinová, advokátka

č.ev. ČAK 15612, IČ: 02965135

email: bernardinova@akreckova.cz

Mapa

Parkování

Povinně zveřejňované údaje

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb, příslušným podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.