JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v širokém spektru právních oblastí se specializací na oblast práva obchodních korporací, závazkového práva, práva nemovitostí, autorského práva a práva ochrany osobních údajů.

Zakládáme si na vysoké úrovni poskytovaných služeb, profesionálním, individuálním přístupu k jednotlivým klientům, na flexibilitě a budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a spokojenosti.

Zaměřujeme se na poskytování právních služeb podnikatelům, obchodním korporacím a veřejnoprávním subjektům. Pro soukromou klientelu z řad fyzických osob poskytujeme právní služby zejména v oblasti práva nemovitostí.

Naším cílem je zajistit klientům komfortní služby, a proto vycházíme vstříc požadavkům klienta jak z hlediska časového, tak z hlediska rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i při určení místa poskytování právních služeb v konkrétních případech. Respektujeme potřeby klienta k poskytnutí právní služby i v sídle jeho společnosti.

K prosazení zájmů klienta využíváme všech právních prostředků a našich odborných znalostí a zkušeností, které trvale rozvíjíme.

Aktivně spolupracujeme s notáři, daňovými poradci, exekutory a znalci z příslušných oborů.

Komunikujeme převážně elektronickými prostředky jak s klienty, tak se soudy a dalšími úřady, používáme elektronický certifikovaný podpis právních dokumentů a vysokou úroveň technického zabezpečení elektronické pošty.