JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Právní služby

Specializuji se na poskytování komplexních právních služeb, a to zejména v oblastech práva obchodních korporací ( fúze a akvizice), závazkového práva ( smlouvy), práva nemovitostí či pracovního práva.

Komplexní právní služby pro firmy na míru

Úspěšné, expandující společnosti mají zvýšenou potřebu pravidelné právní pomoci, neboť dbají na prevenci a současně pravidelně revidují, zda jejich právní dokumentace či interní postupy odpovídají aktuálním platným právním předpisům.

Pro tuto firemní klientelu poskytuji nejefektivnější pravidelné právní poradenství a poskytování právních služeb na míru.

Takový právní vztah je vždy založen na dlouholeté spolupráci, osobním přístupu k věci, hlubší znalosti klienta i jeho podnikání a právní problematiky, která se ho týká a současně v lepším, komplexním vyhodnocení všech okolností, které mají vliv na kvalitu poskytované právní služby.