JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Smlouvy zdarma

Zde naleznete několik základních vzorových dokumentů ke stažení ZDARMA.

Jedná se o tyto vzorové dokumenty:

V případě Vašeho zájmu připravíme jakoukoliv smluvní dokumentaci z této široké škály možných:

 • Kupní smlouvy (věci movité i nemovité)
 • Darovací smlouvy (věci movité i nemovité)
 • Nájemní smlouvy (věci movité i nemovité)
 • Pracovní smlouvy, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Smlouvy obstaravatelského a zprostředkovatelského typu
 • Smlouvy o obchodním zastoupení
 • Smlouvy o převodu obchodního podílu
 • Licenční smlouvy
 • Smlouvy o výpůjčce
 • Dohody o postoupení pohledávky
 • Dohody o narovnání
 • Dohody o zajištění a utvrzení pohledávek (zástavní a zadržovací právo, ručení, smluvní pokuta, uznání dluhu)
 • Dohody o započtení
 • Nepojmenované smlouvy dle vašich požadavků a potřeb (smlouva o spolupráci, atd…)

Musíme upozornit na to, že vzorová smlouva má pouze obecnou informativní povahu a ukazuje zejména základní náležitosti daného smluvního typu. Před použitím takové vzorové smlouvy je třeba brát v úvahu, že každý případ je jiný a nastává za jiných okolností a že vzorová smlouva nemusí pokrýt všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Většinu životních situací je proto vhodnější řešit pomocí individuálně zpracované dokumentace zohledňující okolnosti konkrétního případu za pomoci odborníka.

Příprava takové smlouvy Vám na míru ze strany naší advokátní kanceláře vám může ušetřit budoucí starosti a nemalé náklady na vedení případného sporu.

S ohledem na to, že naše advokátní kancelář má bohatou praxi se zpracováním celé škály smluvní dokumentace v oblasti soukromého života i podnikatelské sféry, doporučujeme vám, abyste skutečně zvážili použití holého obecného vzoru smlouvy, který nemusí dolehnout na váš případ a ochránit vaše zájmy a vaše práva v plném rozsahu.

Ve většině případů jsme schopni vám zajistit zpracování či úpravu smlouvy na míru prostřednictvím komunikace na dálku, tzv. on-line formou.

V případě zájmu o zpracování smluvní dokumentace nás kontaktujte prostřednictvím vyplnění formuláře ZDE,
který zašlete na emailový kontakt: bernardinovaadvokátní kancelář@akreckova.cz