JUDr. Andrea Rečková
advokátní kancelář

Tým

Obě jsme advokátky s generální praxí a trvale spolupracujeme na právních službách pro všechny naše klienty, vzájemně se zastupujeme a doplňujeme.

JUDr. Andrea Rečková

advokátka

V advokacii působí od roku 2004. Právní praxi získala v advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol., v níž od roku 2008 pracovala jako samostatná advokátka v trvalé spolupráci a advokáty této advokátní kanceláře. V roce 2015 založila, ve spolupráci s JUDr. Veronikou Bernardinovou, stávající advokátní kancelář.


č.ev. ČAK 12122

IČ: 71467912

ID datové schránky: 34 fghtz

email: reckova@akreckova.cz

JUDr. Veronika Bernardinová

advokátka

V advokacii působí od roku 2009. Právní praxi získala nejprve jako advokátní koncipientka zavedené plzeňské advokátní kanceláři, od roku 2012 pak vykonávala praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři JUDr. Andrey Rečkové, kde, po úspěšném složení advokátních zkoušek v roce 2013, působí nadále jako advokátka.


č.ev. ČAK 15612

IČ: 02965135

ID datové schránky:

email: bernardinova@akreckova.cz